Na začátku této schůze probíráme skoro 1,5 hodiny evropský kontext koronavirové krize (kde jsem zpravodajem).