Na této schůzi nás státní tajemnice pro EU M. Hrdinková informovala o pozici vlády na nadcházejícím jednání Evropské rady (18. -19. 6.). Projednali jsme i balíček dokumentů k umělé inteligenci, další z dokumentů Evropského semestru, politiku Východního partnerství po roce 2020 a také Společný evropský plán rušení opatření proti šíření COVID-19.