Mandát vlády pro nadcházející Evropskou radu, Zpráva o vývoji EU v roce 2017, Doporučení k Národnímu programu reforem ČR na 2018 a ke Konvergenčnímu programu ČR na 2018, tzv. fiskální pakt, digitální legislativa ve vztahu k daním, poplatky za přeshraniční platby, sociální ochrana OSVČ, nekalé praktiky v potravinovém řetězci, ochrana kolektivních zájmů spotřebitelů, posílení zabezpečení průkazů totožnosti, vízový kodex EU, politika rozšíření EU 2018,…