M. j. jsme projednali výsledky poslední Evropské rady