Jednání European University Association Research Policy Working Group (EUA RPWG) v Bruselu.

Nabitý program zahrnuje zejména

  • další možné reakce na připravené odčerpání 2.7 miliardy Euro z vědeckého programu Horizont 2020 ve prospěch Junckerova investičního balíčku (European Funding for Strategic Investments, EFSI – dosti se tím zabývá i náš Senát)
  • nejnovější vývoj a plány ohledně evropského výzkumného prostoru (ERA), včetně plánu na zavedení celoevropského penzijního systému pro vědce RESAVER (Retirement Savings Vehicle for European Research Institutions)
  • stav nominací do vědecké rady prestižní panevropské grantové agentury European Research Council (ERC)
  • stav Open Access v Evropě a na jejích univerzitách, další kroky
  • přípravu výroční konference EUA v dubnu v Antwerpách, především výběr prezentací do nové části programu, která má představit benefity evropského univerzitního výzkumu pro společnost
  • diskusi s Jean-Claude Burgelmanem, šéfem oddělení “Science policy, foresight and data” z DG Research and Innovation o ‘Science 2.0’ (jak jsem se právě dozvěděl, poněkud nešťastně přejmenované na Open Science) (a co EUA ohledně toho může případně dělat)
  • další kroky ohledně role univerzit v RIS3 (Regional and Innovation Strategies for Smart Specialisation)