Jedním z témat, které mám na své poslední schůzi na starosti, je “Výroční zpráva Evropské komise o používání zásad subsidiarity a proporcionality a o vztazích s vnitrostátními parlamenty za rok 2019”.

Zní to šíleně, ale obsahuje to některé zajímavé informace. Třeba tu, že český Senát se z pozice jedné z dlouhodobě nejaktivnějších komor národních parlamentů EU v rámci tzv. politického dialogu Evropské komise s národními parlamenty přesunul do pozice absolutní jedničky. Celých 13% vyjádření k nové evropské legislativě jde za námi, druzí v pořadí mají jen 10%.

Navíc hned 4. příčku má naše Poslanecká sněmovna (8%), takže dohromady český parlament dodává pětinu stanovisek. Za dlouhodobou konstruktivní spolupráci jsem proto vděčný předsedovi evropského výboru sněmovny Ondřeji Benešíkovi.