Přijali jsme (na návrh zahraničního a „mého“ evropského výboru) usnesení vyzývající k urychlenému mírovému řešení situace na Ukrajině, schválili protokol o přistoupení Černé Hory k NATO, s dílčími úpravami vrátili Sněmovně zákon o střetu zájmů a přijali senátní novelu zlepšující sociálně-právní ochranu dětí.