Mezi výraznými tématy schůze byla např. evropská iniciativa ke kvalifikacím, novela vinařského zákona, novel zákona o vzdělávání lékařů a farmaceutů, novela zákona o léčivech či volba předsedy nově zřízeného Úřadu pro dohled na financování politických stran a hnutí.