Hlavně o minulých a nadcházejícím zasedání Evropské rady (tedy také o Brexitu a incidentu u Kerčského průlivu) a také o platech poslanců a senátorů (nechali jsme uplynout marnou lhůtu, t.j. vzdali jsme se svého práva tuto záležitost ovlivňovat).