Proběhla čtvrtá plenární schůze Senátu Parlamentu České republiky.

Na programu je zejména balík daňových a rozpočtových úprav, které mají platit od nového roku. S tím máme docela problém a posíláme do Poslanecké sněmovny s řadou pozměňovacích návrhů (zejména ohledně účinnosti).

Řeší se také stanovisko Senátu k informace vlády o změně rámcových pozic k návrhu tzv. genderové směrnice EU a k návrhu tzv. antidiskriminační směrnice EU. Senát je pro řešení těchto záležitostí spíše na národní než EU úrovni.