Mezi projednávané body patřily: priority lotyšského předsednictví v Radě EU (s velvyslancem Lotyšské republiky J. E. p. Sarkanisem), strategie rozšíření a hlavní výzvy na roky 2014 – 2015, ratifikace Dohody o přidružení Moldavské republiky k EU, roční analýza růstu EU 2015, informace o výsledcích jednání Evropské rady konané 18. – 19. prosince 2014.

Zde je zápis.