Na této schůzi jsme se zejména zabývali nouzovou přípravou na riziko brexitu bez dohody (na úrovni ČR i EU), ale i dezinformacemi a DPH.

Výbor podpořil schválení návrhu zákona o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království z EU. Jedná se především o problematiku statusu britských občanů v České republice, jejich přístup na pracovní trh, postavení britských vysokých škol v České republice a opatření v oblasti finančních služeb a daní. VEU nicméně přijal doprovodné usnesení, ve kterém se pozastavuje nad úpravou zachování platnosti povolení pro provozovatele hazardních her se sídlem ve Spojeném království, neboť to nepovažuje za důležitý zájem českých občanů.

V souvislosti s brexitem výbor také projednal sdělení Komise k provádění alternativního akčního plánu, který by vstoupil v účinnost v případě tzv. „tvrdého“ brexitu (bez dohody). Podpořil možnost čerpání finančních prostředků z EU ze strany Spojeného království do konce roku 2019 (zvláště co se týče programů Erasmus+ nebo Horizont 2020). Považuje za bezpečnostní zájem Evropy, aby Spojené království i nadále mělo přístup do systémů v oblasti svobody, bezpečnosti a práva (zejm. SIS, ECRIS, Eurodac).

VEU projednal priority rumunského předsednictví v Radě EU, které představila velvyslankyně Rumunska v ČR J. E. paní Carmen-Liliana Burlacu. Rumunsko se bude snažit o posilování koheze mezi členskými státy, institucemi EU i jejími občany, ať už se jedná o kohezi ekonomickou či sociální.

VEU vzal na vědomí balíček k DPH, který obsahuje např. návrh nařízení k posílení spolupráce v boji proti podvodům v oblasti DPH.  Výbor se také vyjádřil ke sdělení a zprávě Komise o boji s dezinformacemi. VEU považuje šíření dezinformací (jmenovitě ze strany Ruska) za vážné ohrožení demokratických principů a provádění obranných kroků na úrovni EU za nezbytné.