S prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu M. Kalou