Zasedání s velmi nabitým programem. Obrovský kus času si vzala novela školského zákona, kterou nicméně nakonec Senát schválil (těsně) ve znění PSP.

Šlo o zatím nejdelší zasedání po dobu mého více než dvouletého působení v Senátu – končili jsme ne moc dlouho před půlnocí.

Na obrázku jsem zachycen při posledním osvěžení materie před mým vystoupením jako zpravodaje k mandátu premiéra na nadcházející zasedání Evropské rady. Povšimněte si mé nezbytné rekvizity – kelímku na kafe, daru polského parlamentu. Umím fungovat i bez kafe, ale tolik mě to netěší.