Hlavní náplní dnešního prvního dne této schůze byly zejména novely zákona o pedagických pracovnících a cizineckého zákona. Pokračování schůze se bohužel nebudu moci zúčastnit, protože bylo rozhodnuto, že to bude až další týden, na kdy je delší dobu naplánovaná společná cesta evropského a zahraničního výboru do Kosova, Srbska a Černé Hory.