Dnešní zasedání senátního výboru pro záležitosti EU řešilo výsledky neformálního jednání Evropské rady, navrhovanou proceduru tzv. zelené karty (přibližně zákonodárná iniciativa národních parlamentů v EU, i když bez změny smlouvy o EU) a doplnění stanoviska výboru k Junckerovu balíčku (podpora ochrany prostředků na základní výzkum – v návaznosti na debatu s místopředsedou Evropské komise J. Katainenem).

Zde je zápis.