Na programu prvního dne této schůze např. elektronické občanky, obecní policie, rozpočtové určení daní, elektronické komunikace (příprava změny frekvenčních pásem pro TV vysílání), obchodní inspekce, EIA, spousta schválení sjednání a vypovězení mezinárodních smluv, něco „našich“ evropských věcí (požadování informací od firem ze strany Evropské komise, zpráva a přezkumu Evropské politiky sousedství),…