Např. jsme během 1. dne schůze schválili novelu zákona o registru smluv, který mj. ruší výjimku z uveřejňování pro několik veřejně vlastněných firem obchodujících s cennými papíry na burze. Tím by se mělo vyrovnat postavení veřejně vlastněných subjektů, které se pohybují v obdobném konkurenčním prostředí. Naopak – pro mě poněkud překvapivě a k mému zklamání – Senát smetl balík novel zákonů o soudních znalcích a tlumočnících.

 

24738_3c50410c92ac20c4c1974e5e2b131297_big