Velmi obsažné zasedání m.j. silniční zákon, zákon o veřejném zdraví,…