Pravidelná konference předsedů evropských výborů parlamentů členských států EU (COSAC), tentokrát v Lucemburku.

 

IF