Výzkum i debatu o něm organizovala Asociace pro mezinárodní otázky (AMO). V panelu, který řídil Vít Dostál, ředitel Výzkumného centra AMO, kromě mě vystupovala paní náměstkyně MZV Anita Grmelová a hlavní analytik HN Martin Ehl.