Absolvoval jsem velmi živou a zajímavou debatu se studenty z Politologického klubu FSV UK.