European Summer School organizuje Institut pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s FSV UK. Jde v drtivé většiny o vysokoškolské studenty oborů souvisejících s politikou (včetně ekonomie či mezinárodních vztahů) doslova z úplně celého světa. Debata s nimi byla nejen příjemná, ale i opravdu zajímavá.