Zde, na Sofijském náměstí v Kyjevě, dne 28. 9. 1914 (11. 10. podle nového kalendáře) slavnostně přísahali dobrovolníci České družiny a byl vysvěcen její prapor. Tím bylo zahájeno formování československých ozbrojených sil (základ budoucích Čs. legií).

Této cesty evropského výboru na Ukrajinu se kromě mě zúčastnila tajemnice výboru Štěpánka Göthansová, senátorka Šárka Jelínková a senátor Jiří Dušek.

 

IMG_7752.JPG