Jednání začalo projednáním potice o biotronice, pokračovalo např. Sokolstvem či subsidiaritou, ale i školstvím. Na závěr jsme (skoro jednomyslně) schválili navýšení příspěvku na péči osobám závislým ve stupni III a IV (původní iniciativa v létě náhle zemřelého sen. Vl. Plačka).

 

New Note