Výjezdní zasedání senátních výborů většinou zahrnují seznamování se s ekonomickou realitou regionů. A na jižní Moravě se produkce vína velmi nabízí.

Na obrázku úplně vlevo je pan Michlovský.

 

IMG_9881.JPG