Tentokrát na téma sociální bydlení v Praze, péčí sen. Baudyšové. Pozvání přijali: Ing. Radek Lacko (radní pro oblast bydlení a zdravotnictví MHMP), Ing. Josef Tunkl (ředitel odboru bytového fondu MHMP), Ing. Jakob Hurrle (radní pro oblast sociální politiky MČ Praha 7), JUDr. Jana Nowaková Těmínová (radní pro oblast majetku a bytové politiky MČ Praha 9) a Mgr. Jaroslava Chaloupková (ředitelka ACORUS, z.ú – centrum pro osoby ohrožené domácím násilím).