Na dalším fóru pražských senátorů jsme se zabývali tématem developmentu. Setkání se účastnili jak zástupci občanských spolků, tak developerů. Zmiňovány byly opakující se případy nekalého chování některých developerů spočívající např. v převodech práv sporné výstavby na zahraniční subjekty nebo salámová výstavba bez posouzení dopadů na životní prostředí a zdraví obyvatel. V projednávaných novelách zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a stavebního zákona je nutné zachovat možnost veřejnosti účastnit se povolovacích řízení a nerušit povinnost pořádat veřejná slyšení či zveřejňovat posudky. Občané by měli mít možnost ovlivňovat podobu záměrů tak, aby byly ohleduplnější k okolí a ve schvalovacích řízeních by se nemělo zapomínat na veřejnou vybavenost, dopad na životní prostředí a zdraví obyvatel. 

Zde k tomu tisková zpráva Senátu.

 

17834279_1013432118758960_3465445430043182942_o.jpg