Zastupuje Francouze žijící v zahraničí, je členem evropského výboru francouzského Senátu.