Snažím se přesvědčit výbor, aby podpořil mé pozměňovací návrhy k zákonu o silničním provozu ohledně reflexních prvků u chodců a zvýšení pokut za vjezd na železniční přejezd (neúspěšně).