Generální ředitel speciálního útvaru Evropské komise pro strategické otázky související s referendem ve Velké Británii pan Jonathan Faull mě navštívil v doprovodu svého zaměstnance pana Roberta Soltyka a také společně s panem Michalem, vedoucím zastoupení EK v ČR. Debatu, jak využít britské návrhy na vylepšení EU a současně napomoci pro nás příznivému výsledku britského referenda, považuji za jednu z významných současných priorit.