Připravili jsme (hlavně péčí předsedy sen. Nytry) průběžnou zprávu pro plénum Senátu