Vláda přijala Koncepci politiky ČR v EU, jejíž přípravu Senát, potažmo jeho evropský výbor, opakovaně konzultoval. Jsem přesvědčen, že je to dobře.