Program tohoto COSACu se snaží být nekontroverzní, až je to trochu sterilní. Přesto se při přípravě závěrů nevyhneme vzrušené debatě o migraci. Jsem docela hrdý, že se podařilo uplatnit naší výhradu proti bianco šeku iniciativám EK, které zatím nemohly být projednány (protože z nejasných důvodů nejsou 1,5 měsíce po anglické verzi k dispozici verze v národních jazycích, které by národní parlamenty projednaly).

LV_COSAC_Haag