Mluvím v prvním bloku konference věnovaném Green Dealu EU a reflexi jeho významu v evropském i českém kontextu.

Zde můj krátký komentář.