Konference Evropské akademie pro demokracii Jak dál v energetice v refektáři Emauzského kláštera.