Skoro přesně před 10 lety byl přijat zákon o Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek. Části konference jsem se zúčastnil, protože ÚSTR (i s ABS) jsou zodpovědností Senátu a těch 10 let bylo docela turbuletních a občas ne zrovna přehledných.