Konferenci v prostorách Senátu spolupořádá evropský výbor (proto na mne připadlo úvodní slovo).