Tzv. malý COSAC  v Sofii mj. řešil připravovanou pracovní skupinu pro revizi subsidiarity (tj. aby se v EU nedělala rozhodnutí na vyšší úrovni, než je z hlediska účelu nutné). Evropský výbor našeho Senátu k tomu připravil soupis požadavků formulovaných předchozími zasedáními COSAC, který jsem kolegům představil a domlouval s nimi jejich podporu našeho textu.

 

38932838145_9f4008c5c0_b-1