Ve Vlasteneckém sále Karolina ke 110. výročí výročí jeho úmrtí (a 100 letům republiky).