Předsednictvo Rady přijalo moji rezignaci na pozici předsedy a novým předsedou zvolilo prof. MUDr. Karla Šonku, DrSc.

 

03076241