V zásadě panovala shoda, že naše evropské výbory fungují v současnosti docela dobře. Trochu problém je velikánský objem agendy, což Junckerova komise slíbila zlepšit. Tak uvidíme. Mezi podněty, které dnes zazněly, byl např. „super-výbor“ pro EU – společný výbor Sněmovny a Senátu, popř. dalších akterů. To by asi trochu narazilo na Ústavu. Nicméně v „soft“ verzi to v posledních měsících docela děláme – třeba s eurokomisaři (většinou) jednáme na společných zasedáních. Teď tuto možnost objevily i jiné výbory (zdravotnický, sociální). Další podnět – specializace členů výboru na jednotlivé agendy, je u nás realitou už dávno a velmi se osvědčuje. Institucionalizace projednávání evropské agendy nejen ve VEU, ale i ve věcně příslušných výborech (nyní ad hoc), naráží na potřebu posílení odborného zázemí, což v situaci „vyhladovění Senátu“ (prezident MZ) není moc realistické. My jsme také měli nějaké podněty směrem k vládě, ministerstvům a Evropské komisi, zejm. včasnější předkládání rámcových pozic a také zpětnou vazbu o impaktu senátních usmesení na výsledek legislativního procesu. 

Zde jsou výsledná doporučení tohoto kulatého stolu.

IMG_2140