Kulatý stůl Národního konventu o Evropské unii s názvem Pozice ČR k imigraci do EU ve světle současné azylové krize v Lichtenštejnském paláci.