54. konference evropských výborů národních parlamentů členských států EU (COSAC) v Lucemburku byla samozřejmě hlavně o migraci. Nakonec se po mnohahodinové debatě a řadě jednání podařilo dosáhnout konsensuálního kompromisního znění závěrů ohledně trvalého relokačního mechanismu (původní návrh byl ho přivítat, to jsme my a mnozí další nemohli přijmout). Byla to šílená dřina, z některých kolegů by člověka kleplo, ale ve výsledku poklona demokratické schopnosti konglomerátu národních parlamentů členských států EU.

_________

Zde je moje vystoupení (měl jsem na to minutu, před tím už vystoupil sen. T. Grulich ke kvótám a nutnosti chránit vnější Schengenskou hranici):

Vážený pane předsedo, vážení kolegové,
děkuji panu admirálovi za konkrétní informace o operacích proti převaděčům na moři. Ale vede to opět k problému hotspotů. Jejich plná funkčnost je nutná nejen kvůli registraci, abychom věděli, kdo se po EU pohybuje, ale i pro systematické získávání a využití informací o kriminálních aktivitách převaděčů a jejich sítí. Naprostá neschopnost uvést tento domluvený a ze společných prostředků financovaný mechanismus v život – jak jsme názorně viděli v 1. bloku našeho programu – je skandálním selháním Evropy. Nikoliv nejednota v otázce relokačních kvót. Bez rázného vyřešení tohoto problému nepůjde migrační krizi zvládnout.  

obrázek 3.jpg