COSAC je pravidelná (každého půl roku) konference evropských výborů parlamentů členských států EU.

Moje účast tentokrát byla poněkud rudimentární, protože díky sérii zpoždění letů nad Evropou jsem významnou část doby zasedání strávil na letišti ve Frankfurtu. Naše „barvy hájil“ mezitím sen. Dušek. Nicméně poměrně významného dohadování předsedů o závěrech jsem se už zúčastnil, a i do něj docela zasáhl.

 

IMG_5441