O týden později pak motilitu trávicího traktu.

 

Ignarro

Švédský král Gustav Adolf předává nobelovu cenu za fyziologii Louisu Ignarrovi za objev zásadních biologických rolí oxidu dusnatého (NO).