Na společném jednání výboru Evropského parlamentu pro občanská práva, spravedlnost a vnitřní záležitosti (LIBE) a zástupců národních parlamentů „The Establishment of an EU Mechanism on Democracy, Rule of Law and Fundamental Rights – the role of national parliaments“ jsem byl jedním z řečníků v prvním bloku „Na cestě k demokracii, právnímu státu a základním právům Smluv na úrovni EU -meziinstitucionální vyhlídky a role národních parlamentů“ (v záznamu začíná moje vystoupení v čase 9:29, je možno si zapnout české tlumočení).

Podpořil jsem myšlenku vzájemně si pomáhat vůči ohrožením demokracie (proti nim není nikdo nějak automaticky imunní), jen bude těžké to dělat tak, aby to nebylo kontraproduktivní v tom smyslu, že ti, kterým by takový mechanismus stál v cestě, by ho mohli snadno interpretovat jako vměšování do naší suverenity. Také jsem promluvil o tom, jak náš systém se Senátem pomáhá jako stabilizace proti dočasným výkyvům politických nálad.

Užitečný je i podkladový materiál, zejména odkazy v něm obsažené.

 

IMG_4287