Vážený pane předsedo vlády České republiky, vážený pane ministře,

obracíme se na Vás ve věci přijetí padesáti syrských sirotků do českých rodin.  Žádáme Vás a vládu České republiky o rychlou pomoc těmto dětským sirotkům žijícím nyní v přelidněných řeckých uprchlických táborech….