Kulatý stůl k Národnímu programu reforem (oblasti: vzdělávání, zaměstnanost, trh práce) v Lichtenštejnském paláci.

Trochu frustrující je, když se stát chystá řešit nezaměstnanost navýšením počtu úředníků MPSV a „čerpáním“ evropských strukturálních fondů na projekty MPSV (12 mld.), ale přitom mezi prioritami příslušného strategického dokumentu nelze najít snahu o zefektivnění pracovního práva.