Pan Karlheinz Kopf je také Předseda Výboru pro záležitosti EU Národní rady Rakouské republiky.